การคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเอง

Creative Thinking for Personal Development
2,322 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาแนวคิดและความหมายของการคิดสร้างสรรค์ อธิบายลักษณะของความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจองค์ประกอบและการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคนิคการคิดสร้างสรรค์และการประเมินความคิดสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้การคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเอง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการ แนวคิด และความหมายของการพัฒนาตนเองได้
  2. อธิบายหลักการ แนวคิด และความหมายของความคิดสร้างสรรค์ได้
  3. อธิบาย องค์ประกอบ ลักษณะและประเภทของความคิดสร้างสรรค์ได้
  4. ประยุกต์ใช้เทคนิคและแยกแยะความแตกต่างความคิดสร้างสรรค์ได้
  5. ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการพัฒนาตนเองได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาตนเอง”