การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่

Network Security Analysis Assessment and Vulnerability Management
1,384 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายเพื่อหาช่องโหว่และภัยคุกคามต่อองค์กร การทำ Defense-in-depth เพื่อรักษาความมั่งคงปลอดภัยของเครือข่าย การตรวจสอบช่องโหว่ และการเจาะระบบ จัดทำรายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่และการเจาะระบบ การให้คำแนะนำในการเลือกเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลภายในเครือข่ายเพื่อหากิจกรรมผิดปรกติ ช่องโหว่ และภัยคุกคามได้
  2. ผู้เรียนสามารถรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่ายแบบ Defense-in-depth ได้
  3. ผู้เรียนสามารถตรวจสอบช่องโหว่และเจาะระบบเครือข่ายได้
  4. ผู้เรียนสามารถจัดทำรายงานผลการตรวจสอบช่องโหว่และการเจาะระบบได้
  5. ผู้เรียนสามารถให้คำแนะนำในการเลือกเทคนิคและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
4 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การวิเคราะห์ความมั่นคงปลอดภัยเครือข่ายองค์กร ประเมินและจัดการช่องโหว่”