การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย

Creative and Modern Presentation Design
9,661 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ด้วยการประยุกต์โปรแกรมพื้นฐานอย่าง Microsoft PowerPoint นำไปสู่การออกแบบผลงานเพื่อนำเสนอในระดับสูง เพื่อเกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ กลายเป็นผลงานมีมีความโดดเด่นและน่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสรรค์ผลงานอื่นๆ อีกมากมายเช่น การทำ Flowchart Animation, Infographic และ Resume เป็นต้น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยได้
    2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์โปรแกรมพื้นฐาน PowerPoint เพื่อใช้ออกแบบอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยได้
    3. ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือต่างๆ มาออกแบบประยุกต์เป็นผลงานนำเสนออื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
169 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย”