การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น

Cacao and Chocolate Processing for Sustainability Community
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลต วัตถุดิบ คุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้การผลิตการควบคุมคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต บรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โกโก้และผลิตภัณฑ์สู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถจำแนกความแตกต่างของวัตถุดิบและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช้ในการแปรรูปโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
    2. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กรรมวิธีการแปรรูปและการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการควบคุมคุณภาพและการเก็บรักษาแก่โกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้และช็อกโกแลตสู่ความยั่งยืนของท้องถิ่น”