คอมพิวเตอร์กราฟิก

Computer Graphic
16,350 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิก การตกแต่งภาพนิ่ง การวาด การสร้างภาพ 2 มิติ การจัดองค์ประกอบภาพและข้อความ การใช้แสงและสีด้วยโปรแกรมประยุกต์ การสร้างภาพกราฟิกแบบบิตแมปและแบบเวคเตอร์ และการประยุกต์ใช้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถสร้างภาพกราฟิกชนิด Raster image ได้
  2. ผู้เรียนสามารถสร้างภาพกราฟิกชนิด Vector image ได้
  3. ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับสร้างงานกราฟิกได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างกราฟิกแบบผสมระหว่าง Raster และ Vector ได้
  5. ผู้เรียนสร้างกราฟิกแบบ GIF Animation ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “คอมพิวเตอร์กราฟิก”