หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

A small mobile robot controlled by a microcontroller
8,864 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการพื้นฐานหุ่นยนต์เคลื่อนที่ด้วยล้อแบบ differential drive การหาความสัมพันธ์ของความเร็วของล้อ กับค่าของคำสั่ง เซ็นเซอร์กับการควบคุมหุ่นยนต์ อัลตราโซนิคเซ็นเซอร์กับการควบคุมหลบหลีกสิ่งกีดขวาง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถทำการเขียนโปรแกรมสำหรับ Micro Controller ในงานหุ่นยนต์ได้
    2. ผู้เรียนสามารถใช้งานอุปกรณ์เซ็นเซอร์ (sensor) ได้
    3. ผู้เรียนสามารถควบคุมให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หุ่นยนต์เคลื่อนที่ขนาดเล็กควบคุม ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์”