อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

Healthy food for Aging
2,112 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดอาหารสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุตามกลุ่มของผู้สูงอายุทั้งกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และผู้สูงอายุติดเตียง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหาร อาหารสุขภาพ และผู้สูงอายุ ได้
  2. สามารถอธิบายการพัฒนาคุณลักษณะผู้ดูแลด้านอาหารเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ได้
  3. สามารถอธิบายปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ โรคที่พบบ่อยและโรคเรื้อรังในผู้สูงอายุ ได้
  4. สามารถอธิบายแนวคิดอาหารสุขภาพตามหลักโภชนาการแผนปัจจุบัน ได้
  5. สามารถอธิบายแนวคิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารชะลอวัย ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”