เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ

SMART FARM @ CONDO
2,802 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

เกษตรอัจฉริยะกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ ชนิดของพืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียม ขั้นตอนการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียม การนำระบบเกษตรอัจฉริยะมาใช้ในการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียม การบริหารจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต (lifestyle) ในคอนโดมิเนียม การเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อนำไปบริโภค ความคุ้มค่าในการลงทุน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถเลือกและเปรียบเทียบพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนคอนโดมิเนียมได้
    2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการปลูกพืชบนคอนโดมิเนียมและการนำระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) มาใช้ควบคุมการผลิตพืชได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีการที่เหมาะสมได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยวิธีการที่ถูกต้องได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ”