เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 1)

Introduction to Analysis Techniques (Part 1)
1,161 Enrolled
4 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ประกอบด้วย 2 ตอน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่างๆ และสามารถเลือกใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง โดยในตอนที่ 1 จะมุ่งเน้นในเรื่องการสมมุติฐานค่าเฉลี่ยประชากร การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ โดยเรียนรู้ผ่านโปรแกรม MS Excel

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถทดสอบสมมุติฐานและแปลผลได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคนิคการวิเคราะห์เบื้องต้น (ตอนที่ 1)”