เทคโนโลยีการเงิน

Financial Technology
25,351 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน Blochin สกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrencies) รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในด้านการเงินต่างๆ การให้กู้ยืมแบบอื่น การกู้ยืมแบบ P2P และการระดมทุนสาธารณะ (Crowd Funding)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบการเงินดิจิทัลได้ถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบและกลไกการชำระเงินแบบดิจิทัลได้ถูกต้อง
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ช่องทางการระดมทุนได้ถูกต้อง
    4. ผู้เรียนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจำวันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีการเงิน”