กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398)

7,809 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

กฎหมายอาญาภาคความผิด มาตรา 309 – 398| Criminal Law : Offenses (Penal Code Section 309 – 398) ประกอบด้วยความผิดหลายลักษณะ ในรายวิชานี้จะอธิบาย หลักกฎหมาย เรื่อง “ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์” ซึ่งเป็นลักษณะความผิดที่สำคัญที่สุด โดยเริ่มตั้งแต่ มาตรา 334 ถึง 366 ได้แก่ ความผิดฐานลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ฉ้อโกง ยักยอก รับของโจร ทำให้เสียทรัพย์ บุกรุก และโกงเจ้าหนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. บอกหลักเกณฑ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา
  2. แยกองค์ประกอบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แต่ละฐานความผิดได้
  3. อธิบายและยกตัวอย่างความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
  4. วินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ได้
  5. เปรียบเทียบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่มีลักษณะการกระทำที่ใกล้เคียงกันได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กฎหมายอาญาภาคความผิด (มาตรา 309-398)”