การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013

10,113 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจความสำคัญและกระบวนการในการสอบใบประกาศนียบัตร Microsoft Office Specialist(MOS) ฝึกปฏิบัติการใช้คำสั่งทำงานของชุดโปรแกรมสำนักงาน Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดมาตรฐานของข้อสอบใบประกาศนียบัตร MOS และรู้จักคำศัพท์เฉพาะ เพื่อนำไปใช้ทำข้อสอบ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายกระบวนการสอบใบประกาศนียบัตร MOS ได้
    2. สามารถเลือกใช้คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง
    3. สามารถวิเคราะห์คำสั่งในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Excel 2013 ตามขอบเขตการวัดทักษะความรู้ของโปรแกรมได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การเตรียมสอบประกาศนียบัตร MOS : MS Excel 2013”