กระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหร่าย

Sustainable aquaculture and value-added products from fish and seaweed
2,277 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่รวมเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและนวัตกรรมในการเลี้ยงปลาและสาหร่าย การนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาและสาหร่ายมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เพื่อการผลิตอาหารในครัวเรือนหรือการสร้างอาชีพ รวมถึงการตลาด ช่องทางการขายสินค้าออนไลน์สำหรับการขายสินค้าทางด้านการประมงเพื่อสร้างเป็นอาชีพ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของการเลี้ยงปลาและสาหร่ายได้
    2. เพื่อผู้เรียนสามารถเลือกกระบวนการที่สนใจ และลงมือปฏิบัติในการเลี้ยงปลาและสาหร่ายได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยแม่โจ้


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
11 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กระบวนการเลี้ยงปลาและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากปลาและสาหร่าย”