กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ

Professional retail management strategy
4,113 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะของธุรกิจค้าปลีกแต่ละประเภท หลักการพื้นฐานในการจัดการร้านค้าปลีก ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกได้ กลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบการให้เหมาะสมกับพื้นที่ กลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้เป็นไปตามมาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีก เพื่อการบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายลักษณะของประเภทธุรกิจค้าปลีกต่าง ๆได้
    2. อธิบายความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกได้
    3. อธิบายกลยุทธ์การออกแบบผังร้านและการวางแผนรูปแบบการให้เหมาะสมกับพื้นที่
    4. แจกแจงและระบุกลยุทธ์วิธีการบริหารจัดการและควบคุมดูแลสภาพร้านค้าปลีกให้เป็นไปตาม มาตรฐานร้านค้าคุณภาพในธุรกิจค้าปลีก

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
105 Students
16 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กลยุทธ์การบริหารร้านค้าปลีกอย่างมืออาชีพ”