กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC

2,040 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาถึงความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของ PLC (professional learning community) กระบวนการสร้างกลุ่ม PLC โดยใช้หลักการของพลวัตกลุ่มเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่ม ตั้งแต่การเตรียมการจัดตั้งกลุ่ม การจัดตั้งกลุ่ม การดำเนินการกลุ่ม การสรุปประเมินผลกลุ่ม และการจัดทำรายงานกลุ่ม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  321 Students
  63 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กลยุทธ์การสร้างชุมชนการเรียนรู้ด้วย PLC”