กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร

The Ultimate Profit Strategy
5,831 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายและองค์ประกอบของต้นทุน ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจได้ สามารถคํานวณต้นทุน ของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจได้ และสามารถวิเคราะห์ภาพรวมเพื่อหาวิธีการบริหารต้นทุน และกําหนดแนวทาง กลยุทธ์เพื่อการบริหารต้นทุนพิชิตกําไรในธุรกิจอาหาร ธุรกิจบริการ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจขายของ ออนไลน์ พร้อมยกตัวอย่าง

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถจําแนกองค์ประกอบของต้นทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
    2. ผู้เรียนสามารถคํานวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ในแต่ละธุรกิจ
    3. ผู้เรียนสามารถเลือกวิธีการบริหารต้นทุนเพื่อให้ได้กําไร

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
59 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กลยุทธ์ต้นทุนพิชิตกําไร”