กล้วยไม้วิทยา

Orchidology
1,020 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ การปลูกเลี้ยง ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ การเรียกชื่อกล้วยไม้ในระบบสากล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ชนิดของกล้วยไม้ไทยที่พบเห็นโดยทั่วไป และกล้วยไม้ต่างประเทศที่มีการนำมาปลูกเลี้ยงในประเทศไทย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  699 Students
  44 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “กล้วยไม้วิทยา”