การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

Digital Government Transformation
2,621 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษารูปแบบการดำเนินภารกิจ (business operation model) ของภาครัฐ แนวคิดและหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารนำใช้กลยุทธ์องค์กรสู่การปฏิบัติ แนวคิดและหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กร และเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงาน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายแนวคิดในการดำเนินภารกิจของภาครัฐได้
  2. อธิบายถึงหลักการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมเป้าหมายองค์กรเป้าประสงค์มาสู่กลยุทธ์องค์กรได้
  3. อธิบายถึงแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านบริการของภาครัฐและการสื่อสารสู่การนำไปปรับใช้ในกลยุทธ์องค์กรเพื่อการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้
  4. อธิบายถึงหลักการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรและกระบวนการทำงานขององค์กรได้
  5. อธิบายเทคนิคการลดขั้นตอนในกระบวนการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรแบบดิจิทัลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
128 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล”