การขึ้นโมเดลสามมิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร

3D Modeling using BIM Technology
1,797 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้พื้นฐานการสร้างแบบจำลองเสมือนสามมิติสำหรับงานสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อสร้างแบบจำลองอาคารที่แสดงฐานข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทัศนียภาพของอาคาร รวมทั้งแสดงแบบรายละเอียดการก่อสร้างอาคารได้ทั้งในรูปแบบสองมิติ และสามมิติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้งานคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม ArchiCAD
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างโมเดลสามมิติอาคารขนาดเล็กได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างแบบก่อสร้างอาคารจากโมเดลได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวเพื่อนำเสนองานสถาปัตยกรรมได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การขึ้นโมเดลสามมิติด้วยเทคโนโลยีแบบจำลองสารสนเทศอาคาร”