การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Creativity and Innovation
11,356 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การคิดแบบสร้างสรรค์ การคิดแบบแก้ปัญหา ความหมายและความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลยุทธ์การใช้การคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม โดยเรียนรู้ทฤษฎี แนวคิดและตัวอย่างการพัฒนาผลงานนวัตกรรม การจดทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทาง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการคิดสร้างสรรค์และเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์นวัตกรรมจากกรณีศึกษาและแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
128 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม”