การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

Critical thinking and problem solving
6,024 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา กระบวนการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา ลักษณะของผู้ที่มีความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาการพัฒนาการคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  2. อธิบายความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  3. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ได้
  4. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของการจัดการปัญหาได้
  5. ประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการปัญหาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
128 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา”