การจัดการความรู้

Knowledge Management
6,491 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด พัฒนาการของการจัดการความรู้ ความหมายของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ในองค์กรภาครัฐ ลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดทำแผนการจัดการความรู้ และการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  233 Students
  23 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการความรู้”