การจัดการทรัพยากรมนุษย์

4,554 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทุกท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมโนทัศน์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคโลกเปลี่ยนงานเปลี่ยน การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การออกแบบงาน การออกแบบคนที่เหมาะสมกับงาน และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนา การรักษาไว้ และการใช้ประโยชน์ ระบบสารสนเทศ จริยธรรมในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และกรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยนเรศวร


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  321 Students
  63 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”