การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ

Coffee Shop Business Management
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

การวางรูปแบบและการจัดตั้งกิจการร้านกาแฟ ชนิดและประเภทของกาแฟ การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม การชงกาแฟสดแบบต่างๆ และการวาดลวดลายศิลปะบนฟองนม (Latte art)

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายรูปแบบของธุรกิจร้านกาแฟได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการผลิตกาแฟสด และปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟสด
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการชงกาแฟสดได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของเครื่องดื่มกาแฟ ชงกาแฟชนิดต่างๆ และวาดลวดลายศิลปะบนฟองนมได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการธุรกิจร้านกาแฟ”