การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา

6,458 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

STEM สามารถขับเคลื่อนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเรียนรู้และใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยมหิดล


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  84 Students
  15 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์แบบสะเต็มศึกษา”