การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม

Pet Management
7,505 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงามเช่น สุนัข แมว หนู นก และกระต่าย เป็นต้น โดยศึกษาพันธุ์ การคัดเลือก การปรับปรุงพันธุ์ กรงและอุปกรณ์การเลี้ยง การให้อาหาร การจัดการเลี้ยงดู การป้องกันโรค และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงสุนัขได้
  2. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงแมวได้
  3. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงหนูได้
  4. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงกระต่ายได้
  5. ผู้เรียนอธิบายสายพันธุ์และวิธีการเลี้ยงนกสวยงามและพระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงสวยงาม”