การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization)

1,221 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมายของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของคลังข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การวางแผนและการจัดการสร้างคลังข้อมูล การปรับใช้และการดูแลรักษาคลังข้อมูล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  68 Students
  15 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การจัดคลังข้อมูลเพื่อการตัดสินใจขององค์กร (Data Warehouse for Decision Making in Organization)”