การดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม

Caring for person with dementia
924 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดการจัดการอาการภาวะสมองเสื่อมตามปัญหาและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม ปัญหาและความต้องการการดูแลของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมในแต่ละระยะ การรักษา พยาบาลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยการใช้ยาและการดูแล การสื่อสารกับบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม การดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม การบำบัดตามหลักปรัชญามอนเตสเซอรี่ การระลึกความหลัง การใช้ศิลปะบำบัด การดูแลผู้ดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ระบุปัญหาและความต้องการดูแลของบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง
  2. อธิบายการรักษาพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมด้วยการใช้ยาและการดูแลได้ถูกต้อง
  3. อธิบายการสื่อสารกับบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง
  4. อธิบายการดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ถูกต้อง
  5. เลือกใช้กิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสมรรถนะสมองได้ถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
169 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลบุคคลที่มีภาวะสมองเสื่อม”