การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว

Caring for End of Life Patients and Theirs Family
7,395 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยวาระสุดท้าย และครอบครัว การประเมินผู้ป่วยวาระสุดท้าย และแนวทางการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายแบบประคับประคองและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการการดูแลแบบประคับประคองได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายปัญหาที่พบบ่อยในผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการประเมินผู้ป่วยวาระสุดท้ายที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัวที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลผู้ป่วยวาระสุดท้ายและครอบครัว”