การดูแลผู้ป่วยโรคปอด

Pulmonary Care
2,022 Enrolled
1 hour

คำอธิบายรายวิชา

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาระดับโลกที่ทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังและโรคมะเร็งปอด ความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง ในขณะเดียวกัน การป้องกันและการรักษาวัณโรค ยังเป็นประเด็นในประเทศที่กำลังพัฒนาที่ต่างมุ่งเน้นไปยังยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขของประเทศ ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทรวงอกจากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) จะมาบรรยายทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ การจัดการโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง บทบาทของฝุ่น PM2.5 ในเชิงพัฒนาและการเสื่อมสภาพของโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง การวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งปอด และการควบคุมวัณโรค

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อสร้างแนวคิดในการวินิจฉัยและประเมินโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรังในปัจจุบัน
  2. เพื่อประยุกต์ใช้การจัดการโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง
  3. เพื่อสร้างแนวคิดการรักษาภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT)
  4. เพื่อกำหนดความสำคัญของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและแนวทางปฏิบัติ
  5. เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ ของการตรวจคัดกรองและรักษามะเร็งปอด

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

Changhua Christian Hospital


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลผู้ป่วยโรคปอด”