การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน

Diabetes Care
2,114 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร้ายแรงในระยะยาว ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถใช้อินซูลินที่ผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความชุกของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ซึ่งมากกว่าในประเทศที่มีรายได้สูง ในขณะเดียวกัน โรคเบาหวานยังเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตาบอด, ไตวาย, หัวใจวาย, โรคหลอดเลือดสมอง และการตัดอวัยวะส่วนล่าง ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึมจากโรงพยาบาลจางฮั่วคริสเตียน (CCH) จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับโรคเบาหวานและแบ่งปันประสบการณ์ทางคลินิกกับทุกท่าน รวมถึงหัวข้อแนวคิดปัจจุบัน, การจัดการกับภาวะแทรกซ้อน, โภชนบำบัดทางการแพทย์, การดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน และวิธีรีบมือกับโรคเบาหวานในผู้ป่วยสูงอายุ, สตรีมีครรภ์ และวัยรุ่น

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อสร้างแนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับโรคเบาหวานและโควิด-19
  2. เพื่อนำการจัดการภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมาประยุกต์ใช้
  3. เพื่อนำมาซึ่งแนวคิดโภชนบำบัดทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
  4. เพื่อคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลเท้าเบาหวานและแนวทางปฏิบัติ
  5. เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆในการจัดการกลุ่มพิเศษที่เป็นโรคเบาหวาน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

Changhua Christian Hospital


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
7 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน”