การดูแลพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง

Basic care for bedridden patients
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการและแนวคิดในการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง การให้อาหารทางสายยางให้อาหาร การดูแลผู้ป่วยที่มีแผล และการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีท่อเจาะคอ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและแนวคิดในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้
    2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่ให้อาหารทางสายยางให้อาหารได้ถูกต้องและเหมาะสม
    3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลบาดแผลได้ถูกต้องและเหมาะสม
    4. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลท่อเจาะคอได้ถูกต้องและเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
30 Students
27 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลพื้นฐานสำหรับผู้ป่วยติดเตียง”