การดูแลแบบประคับประคอง

Palliative care
1,161 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิด หลักการ การดูแลแบบประคับประคอง การยอมรับกระบวนการธรรมชาติของชีวิต วิถีการดำเนินชีวิต บริบทของสภาวะจิต ทักษะการสื่อสาร การสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วย ญาติ การให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล การส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบปกติ และการประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยยึดหลักความเชื่อ ศาสนา สิทธิผู้ป่วย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนอธิบายความหมายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  2. ผู้เรียนบอกการดูแลแบบองค์รวมในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายการแก้ไขอาการไม่สุขสบายในระยะระยะสุดท้าย
  4. ผู้เรียนอธิบายมุมมองความแตกต่างศาสนาในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  5. ผู้เรียนเลือกวิธีการดูแลทางเลือกในผู้ป่วยระยะสุดท้าย

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
15 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลแบบประคับประคอง”