การดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง

Pressure Ulcer Management for Bedridden Patients
4,796 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหาประกอบด้วยการอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ ความสำคัญของแผลกดทับ สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดแผลกดทับ วิธีการประเมินระดับของแผลกดทับ แนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้ และสุดท้ายได้อธิบายถึงวิธีการป้องกันและการใช้อุปกรณ์เพื่อป้องกันแผลกดทับ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะของแผลกดทับระยะต่าง ๆ
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลกดทับ
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีแผลกดทับได้
    4. ผู้เรียนสามารถอธิบายการใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกันแผลกดทับในกลุ่มผู้ป่วยอัมพาต เช่น cushion, alternating air overlay, gap pillow/mattress

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลแผลกดทับสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง”