การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ

Elderly Caring in Nutritional Care with the Safety and Hygiene in the Elderly for Elderly Caregivers
2,482 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการด้านโภชนาการที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ คุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่ม การจัดการอาหารอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยอาหารจนถึงการนำไปจัดเสิร์ฟหรือบริการให้แก่ผู้สูงอายุ การจัดเก็บอาหารให้คงคุณค่าทางโภชนาการ และการประเมินภาวะโภชนาการ นับเป็นสมรรถนะขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการด้านโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุได้
  2. อธิบายคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและน้ำดื่มได้
  3. อธิบายหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการอาหารสำหรับผู้สูงอายุอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยได้
  4. อธิบายวิธีการจัดเก็บอาหารให้คงคุณค่าทางโภชนาการได้
  5. อธิบายวิธีการประเมินภาวะโภชนาการวัยผู้สูงอายุได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การดูแลโภชนาการอย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัยสำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ”