การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง

Self-Examination for Oral Cancer
1,744 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เนื้อหารายวิชาประกอบไปด้วยการแนะนำอวัยวะภายในช่องปาก โดยเน้นที่เนื้อเยื่ออ่อนส่วนต่าง ๆ ในช่องปากที่นอกเหนือจากฟัน โดยผู้เรียนสามารถทำการตรวจดูได้ด้วยตนเองโดยอาศัยวิธีการต่าง ที่จะได้อธิบายเป็นขั้นตอนการตรวจอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นถึงสภาพอวัยวะในสภาวะปกติ และพยาธิสภาพต่าง ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นรอยโรคที่ไม่รุนแรง รอยโรคก่อนมะเร็ง และรอยโรคที่มีลักษณะของมะเร็งในช่องปาก

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถระบุตำแหน่งอวัยวะต่าง ๆ ในช่องปากได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการตรวจทางคลินิก
    3. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ แยกลักษณะทางคลินิกของรอยโรคที่พบในช่องปากได้
    4. ผู้เรียนสามารถประเมินได้ว่ารอยโรคใดมีลักษณะของรอยโรคก่อนมะเร็ง หรือรอยโรคมะเร็งในช่องปากได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การตรวจมะเร็งในช่องปากด้วยตนเอง”