การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา

Advanced Photography for Advertising
10,350 Enrolled
16 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาวิวัฒนาการและแนวโน้มของวงการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณา หลักการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่องานโฆษณา กระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายเพื่อการโฆษณา และเทคนิคในการถ่ายภาพรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล เทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่น และเทคนิคการถ่ายภาพสินค้า รวมทั้ง การเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการตกแต่งภาพถ่ายโฆษณาและการประเมินคุณภาพของผลงานภาพถ่ายสําหรับใช้ในงานโฆษณา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒนาการและแนวโน้มของการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาได้
    2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์ผลงานถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาได้
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการคิดและกระบวนการทำงานที่สำคัญในการถ่ายภาพโฆษณาได้
    4. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้และประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อการถ่ายภาพบุคคล การถ่ายภาพแฟชั่นและการถ่ายภาพสินค้าได้อย่างสร้างสรรค์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การถ่ายภาพขั้นสูงเพื่องานโฆษณา”