การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์

Creative Photography
11,617 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์ โดยการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสง การเคลื่อนกล้องหรือเลนส์ การถ่ายภาพซ้อน การวาดภาพด้วยแสงไฟ การถ่ายภาพกลางคืน การใช้อุปกรณ์เสริม และเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการตั้งความไวชัตเตอร์และรูรับแสงเพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการเคลื่อนกล้องหรือเลนส์เพื่อการถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการถ่ายภาพซ้อนได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการวาดภาพด้วยแสงไฟ และภาพกลางคืนได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคจากการใช้อุปกรณ์เสริมรวมทั้งเทคนิคการถ่ายภาพสร้างสรรค์ด้วยมือถือได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
141 Students
14 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การถ่ายภาพด้วยเทคนิคสร้างสรรค์”