การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

Aerial Photography by Drone
2,865 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

การศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ กฎระเบียบเกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพโดยอากาศยานไร้คนขับ วิธีการใช้งานอากาศยานไร้คนขับเพื่อการถ่ายภาพ เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับงานวีดิทัศน์โดยอากาศยานไร้คนขับ กระบวนการสร้างสรรค์ภาพถ่ายด้วยอากาศยานไร้คนขับ และมาตรฐานการควบคุมอากาศยานไร้คนขับ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของอากาศยานไร้คนขับได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการขอใบอนุญาตอากาศยานไร้คนขับ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนในการขออนุญาตบินในพื้นที่จำกัดในรูปแบบต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถควบคุมอากาศยานไร้คนขับได้
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพสำหรับงานวีดิทัศน์โดยอากาศยานไร้คนขับได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การถ่ายภาพทางอากาศยานโดยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)”