การถ่ายและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนเบื้องต้น

Basic Smartphone Video Shooting and Editing
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ การถ่ายวิดีโอด้วยด้วยสมาร์ตโฟนเบื้องต้น รวมถึงการตัดต่อวิดีโอด้วย Kinemaster CapCut LumaFusion และ Application อื่น ๆ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนอธิบายการถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนได้
    2. ผู้เรียนบอกการเคลื่อนไหวสมาร์ตโฟนในการถ่ายวิดีโอได้
    3. ผู้เรียนวิเคราะห์และเลือกรูปแบบการถ่ายวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนได้
    4. ผู้เรียนอธิบายวิธีการตัดต่อวิดีโอด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การถ่ายและตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ตโฟนเบื้องต้น”