การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

Food and Beverage Service
7,377 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาประเภทและรูปแบบการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจบริการและธุรกิจที่พัก ทักษะการปฏิบัติงานการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มได้
    2. จำแนกรูปแบบและเลือกอุปกรณ์ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มได้
    3. อธิบายองค์ประกอบในการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ
    4. อธิบายองค์ประกอบในการให้บริการลูกค้า

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
15 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม”