การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

Computer Assembling and Software Installation
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตามลักษณะการใช้งาน การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ การจัดการไบออส (BIOS) การติดตั้งระบบปฏิบัติการ โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ การปรับแต่งระบบปฏิบัติการ และการแก้ไขปัญหา

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนอธิบายหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
    2. ผู้เรียนอธิบายวิธีการเลือกใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
    3. ผู้เรียนอธิบายวิธีการซ่อมประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
    4. ผู้เรียนอธิบายวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การประกอบคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์”