การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า

Application and danger of Electromagnetic
1,934 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

สนามไฟฟ้าสถิตในอากาศว่าง สนามไฟฟ้าสถิตในวัสดุ สนามแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา คลื่นระนาบ แม่เหล็กไฟฟ้าสเปคตรัม การนำไปใช้ประโยชน์และอันตราย

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. อธิบายแนวคิดของสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีบทบาทในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งสนามไฟฟ้าและแม่เหล็กสถิต สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา และคลื่นระนาบ
    2. อธิบายปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ให้เห็นในเชิงคณิตศาสตร์ ทั้งในอากาศว่างและในวัสดุได้
    3. คำนวณปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้
    4. ทราบประโยชน์และข้อควรระวังในการนำสนามและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไปใช้งาน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
14 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การประยุกต์ใช้งานและอันตรายของแม่เหล็กไฟฟ้า”