คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาของภาพยนตร์ ประวัติภาพยนตร์ การเขียนบทภาพยนตร์ อุปกรณ์การผลิตภาพยนตร์เทคนิคการผลิตภาพยนตร์ การลำดับภาพ การจัดการสีภาพยนตร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประวัติและหลักการของภาพยนตร์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายการเขียนบทภาพยนตร์ได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตภาพยนตร์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเทคนิคการผลิตภาพยนตร์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการลำดับภาพและการจัดการสีในงานภาพยนตร์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
14 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล”