การผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด

Pineapple Leaf Fibers Yarns Production
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติและประโยชน์ของเส้นด้ายใยสับปะรด การประกอบอาชีพผู้ผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด ขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด ต้นทุนการผลิตเส้นใยใบสับปะรด อุปสรรคและโอกาสของการประกอบ อาชีพผู้ผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1.  ผู้เรียนบอกคุณสมบัติและประโยชน์ของเส้นด้ายใยสับปะรดได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนบอกขั้นตอนการผลิตเส้นด้ายใยสับปะรดได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนบอกต้นทุนการผลิตเส้นด้ายใยสับปะรดได้อย่างถูกต้อง
    4. ผู้เรียนบอกอุปสรรคและโอกาสของการประกอบอาชีพผู้ผลิตเส้นด้ายใยสับปะรดได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตเส้นด้ายใยสับปะรด”