การผลิตเส้นใยใบสับปะรด

Pineapple Leaf Fibers Production
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

คุณสมบัติและประโยชน์ของเส้นใยใบสับปะรด การประกอบอาชีพผู้ผลิตเส้นใยใบสับปะรด การคัดเลือกใบสับปะรดเพื่อผลิตเส้นใยใบสับปะรด ขั้นตอนการผลิตเส้นใยใบสับปะรด ต้นทุนการผลิตเส้นใย ใบสับปะรด อุปสรรคและโอกาสของการประกอบอาชีพผู้ผลิตเส้นใยใบสับปะรด

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนบอกคุณสมบัติและประโยชน์ของเส้นใยใบสับปะรดได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนบอกลักษณะของใบสับปะรดที่เหมาะสําหรับนํามาผลิตเส้นใยใบสับปะรดได้อย่างถูกต้อง
    3. ผู้เรียนบอกขั้นตอนการผลิตเส้นใยใบสับปะรดได้อย่างถูกต้อง
    4. ผู้เรียนบอกอุปสรรคและโอกาสของการประกอบอาชีพผู้ผลิตเส้นใยใบสับปะรดได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การผลิตเส้นใยใบสับปะรด”