การพัฒนาชิ้นงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับผู้เริ่มต้น

Prototyping with 3D-printing technology for beginners
0 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้รู้จักเทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติขั้นพื้นฐาน เข้าใจกระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างทักษะการขึ้นรูปชิ้นงานดิจิทัลสามมิติที่ไม่ซับซ้อน ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบ เช่น ทิงเกอร์แคด (Autodesk TinkerCad) และ ออโตเดสก์ฟิวชัน360 (Autodesk Fusion360) สามารถจัดเตรียมไฟล์เพื่อขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติประเภทฉีดพลาสติก (FDM-Fused deposition modelling หรือ FFF-Fused filament fabrication) และตั้งค่าการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรมอัลติเมคเกอร์คิวรา (Ultimaker cura)

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ และตัวอย่างการนำไปใช้ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายกระบวนการสร้างชิ้นงานด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติแบบฉีดพลาสติกได้
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานดิจิทัลสามมิติที่ไม่ซับซ้อน ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบออโตเดสก์ทิงเกอร์แคดได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานดิจิทัลสามมิติที่ไม่ซับซ้อน ด้วยโปรแกรมช่วยออกแบบออโตเดสก์ฟิวชัน 360ได้
  5. ผู้เรียนสามารถตั้งค่าการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรมอัลติเมคเกอร์คิวราได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาชิ้นงานต้นแบบด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติสำหรับผู้เริ่มต้น”