การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ

Personality Development for Work Efficacy Building of Government Officer
6,589 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ แนวคิดทางจิตวิทยากับการรับรู้ของมนุษย์ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพัฒนารูปลักษณ์ เทคนิคการพัฒนาการแต่งกาย เทคนิคการพัฒนาการแสดงท่าทาง และมารยาททางสังคม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ”