การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX

3,526 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

วิชา TMOOC101 จะแนะนำผู้เรียนทุกคนเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบ MOOC ภายใต้ระบบ Open edX การพัฒนาและสร้าง MOOC ที่ดี น่าสนใจ และเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Interactive ด้วยเครื่องมือต่างๆ ของระบบ การออกแบบและสร้างเครื่องมือสำหรับวัดผลการเรียนรู้ รวมไปถึงวิธีการจัดการเรียนออนไลน์ การติดตามผลการเรียน การติดต่อและใช้สื่อสังคมเพื่อดึงดูดผู้เรียน และการออกใบประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินผล วิชานี้จึงเหมาะสำหรับครู อาจารย์ ผู้ออกแบบการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาบทเรียนและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ Thai MOOC หรือระบบ Open edX

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  ThaiMOOC


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  12 Students
  12 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาวิชาและจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนระบบ OPEN EDX”