การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น

2,592 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานการออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้น พื้นฐานความรู้ด้านไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ การใช้สมองกล Arduino การสร้างหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น โดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี เห็นคุณค่าของการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน มีจินตนาการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  88 Students
  30 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “การพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาเบื้องต้น”